Close

Virtuální kancelář

Home Office se stává fenoménem této doby, práce z domů se rozbíhá na plné obrátky. Chcete se přidat a nevíte jak na to? My cestu známe!

Aktuální situace nejen v České republice přivádí firmy k poznání, že Home Office může být efektivní formou práce a zaměstnanci jsou i v tomto režimu schopni plného pracovního výkonu. I v situaci, kdy je Home Office vynucen vnějšími okolnostmi, se ukazují výhody této formy práce. V mnoha situacích umožňuje zvýšit efektivitu týmové spolupráce, a to i vzhledem k dodavatelům a zákazníkům.

Možnost pracovat z domova se postupně stává běžnou součástí života velké části zaměstnanců, kteří v ní mnohdy vidí způsob, jak dosáhnout jimi požadované míry flexibility a osobní svobody, aniž by se museli vzdávat své kariéry. Mnozí z nich práci z domova chápou jako benefit, jenž jim umožňuje skloubit často protichůdné požadavky pracovního a soukromého života.

Práce z domova má však jistě i určité stinné stránky. Mezi ně zajisté patří i sociální a profesní izolace či zhoršená komunikace vlivem závislosti na informačních a komunikačních technologiích. Díky té může docházet k různým nepochopením, časovým prodlevám a proces komunikace jako takový je značně ztížený.

Pokud se budeme soustředit výhradně na oblast technologií, je třeba si uvědomit, že pro dobré fungování nestačí, aby se pracovník připojil k internetu, v lepším případě do VPN sítě a firemního informačního systému. O tom funkční a opravdu efektivní Home Office není.

O čem tedy efektivní Home Office je? Efektivitu dokáže vytvořit soubor vhodných metodických, organizačních a právních opatření, podpořený přiměřenými IT nástroji.

Chcete poradit jak na to? Rádi vám pomůžeme – známe cestu.