Close

TILIARIS

pro spolehlivý informační systém

Business Intelligence

Tiliaris Business Intelligence

Jiné požadavky na informace má střední management, jiné top management. Všechny úrovně managementu však informace potřebují. Jedině tak lze predikovat chování uvnitř i vně organizace a úspěšně řídit firmu. Rozhodnout, která data jsou ta s nejvyšší vypovídací schopností a jak je agregovat, nebývá jednoduché. Na dílčí hodnoty je mnohdy nutné pohlížet v širších souvislostech a do analýz někdy zahrnout i relativně nesourodé údaje.

Umíme využít bohatství ve Vašich datech.

Základem úspěšné implementace Business Intelligence je přesná specifikace požadavků a detailní analýza dostupnosti dat. Posledním krokem je pak vhodná vizualizace výsledků. Mezi těmito krajními milníky je pak celá řada klíčových procesů.

Klíčové procesy známe a umíme…