Close

Končí podpora SQL Serveru 2008/2008 R2 a Windows Serveru 2008/2008 R2

Společnost Microsoft oznámila ukončení podpory některých verzí svých produktů. Konkrétně se jedná o SQL Server 2008/2008 R2, u kterého bude podpora ukončena 9. července 2019. Následně bude ukončena podpora Windows Server 2008/2008 R2, konkrétně 14. ledna 2020.

Možná se zdá, že je tato informace vzhledem k deklarovaným termínům předčasná.

Datum ukončení podpory je ještě (relativně) daleko před námi, avšak již teď je vhodné si připravit strategii přechodu na novou verzi. Dříve byla celá záležitost „jednoduchá“. Koupil se nový Windows Server a SQL Server. Servery se nainstalovaly, nakonfigurovaly a pokud okolnosti a technologie vyžadovaly, založily se databáze a převedla se data.

V současné době je situace, co se týká výběru firemní strategie v oblasti ICT, poněkud složitější. Microsoft již delší dobu nabízí zajímavá řešení na platformě Azure, takže ne všechen software musí být pouze on-premise. Nabízí se (a Microsoft podporuje) několik možných scénářů přechodu jak na novou verzi SQL Serveru a Windows Serveru, tak i případného přechodu z on-premise řešení na cloud, resp. Azure. Další možností je pak hybridní model. Mohou tedy nastat celkem zajímavé kombinace, u kterých musí zákazník zvážit jejich výhodnost, a především vhodnost pro svoji budoucí ICT strategii.

I když to tak nevypadá, času není mnoho a termíny se blíží…