Close

TILIARIS

pro spolehlivý informační systém

Servis

Servis

Každá úspěšná společnost se rozvíjí a roste v čase, mění a optimalizuje své procesy. Na tyto nové požadavky musí reagovat i informační systém. Změny nemusí nevyhnutelně vést k nové implementaci, mnohdy plně postačuje rozdílová analýza a následná úprava funkcionalit systému.

Dokážeme se o naše zákazníky komplexně postarat.

Servis však nemusí být jen o nových funkcionalitách a rozvoji aplikace, servis to je i pravidelná údržba a profilaxe, včasná reakce na nové technologie. Správně načasovaný odborný servis dokáže šetřit čas a prostředky. Dokáže včas reagovat na budoucí omezení a ta s předstihem eliminovat.

Od našich zákazníků nechceme žádné „paušály“, služby účtujeme podle skutečně odvedené práce. Našim zákazníkům poskytujeme helpdeskový systém, který umožňuje přehlednou komunikaci a efektivní správu požadavků.

Jsme připraveni se postarat i o aplikaci, kterou jsme sami neimplementovali. Úspěšnou implementací naše služby nekončí…