Close

TILIARIS

pro spolehlivý informační systém

CRM - ERP konektor

tiliaris crm-erp

Také jste se již setkali s potřebou integrovat produkty společnosti Microsoft z rodiny Dynamics?
A co pokud je navíc potřeba sjednotit číselníky a zbavit se násobného pořizování dat? Integrace není vždy jednoduchou záležitostí a vždy to znamená vybudovat individuální rozhraní. Rozhraní, které je nákladné a může být zdrojem problémů.

Umíme efektivně integrovat pomocí vlastní aplikace.

Naše řešení umí rychle a efektivně propojit aplikace Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics CRM. CRM – ERP Konektor umí odstranit obecné problémy rozhraní a je natolik univerzální, že neomezuje další rozvoj aplikací. Je plně parametrizovatelný a znamená minimální zásah do mateřských aplikací. Dokážeme integrovat entity ve vztahu many to many, tzn. že jeden záznam v rámci jednoho systému nemusí mít pouze jeden obraz v systému druhém.