Close

TILIARIS

pro spolehlivý informační systém

Power BI

Získat aktuální informace nebývá mnohdy jednoduché, zvlášť, pokud pracujete s daty z mnoha rozdílných zdrojů. Power BI představuje jednu z možností, jak data z různých zdrojů a v rozdílných strukturách, vzájemně provazovat a následně je vyhodnocovat.

Umíme číst z vašich dat.

Dokážeme shromažďovat, propojovat a analyzovat informace z odlišných zdrojů a následně je individuálně prezentovat uživatelům. Pro rozdílné situace a rozdílné projekty dokážeme nad těmito daty vytvořit unikátní pohledy, a ty zobrazit i na mobilních zařízeních. Datové sady se však dají využít i jiným způsobem, než je jen jejich prezentace. Je možné je vkládat do řídících panelů a sestav aplikací a dále s nimi pracovat.

Dokážeme třídit vaše informace…